வைகோவின்- ஈழத்தமிழர் மீதான இனப்படுகொலை (ஆங்கில மொழி)

Channel 4 வழங்கும் Sri lankas Killing fields (இலங்கையின் கொலைக்களங்கள்)

Chanel4 வழங்கும் Unpunished warcrimes (தண்டிக்கப்படாத போர்க்குற்றங்கள்)

BBC வழங்கும் Investigation into atrocities in Sri Lanka

Channel4 வழங்கும் White Van Stories

Haunted By Her Yesterdays

Scars of Sri Lanka – Al Dschasira

வாகை தொலைக்காட்சி VAAKAITV-மறைக்கப்பட்ட தமிழர் வரலாறு (Part1)

வாகை தொலைக்காட்சி VAAKAITV-மறைக்கப்பட்ட தமிழர் வரலாறு (Part2)

வாகை தொலைக்காட்சி VAAKAITV-நீங்கள் பார்க்காத அந்த சுமார் 5 நிமிடத்திற்கு மேல்…! genocide

வாகை தொலைக்காட்சி VAAKAITV-In 2009 Mullivaykkal What happened last time? The new war crimes evidence